Förbättra direktavkastningen och miljön.

Någon har kallat Ecopilot® för en intelligent hjärna. Den sparar mycket pengar, skapar behagligare inomhusklimat och bidrar till att EU:s krav på växthusgasutsläpp kan uppfyllas. En smart lösning som fungerar på alla befintliga ventilations-, värme- och kylsystem.

Spara mellan 10 och 40 %

Tack var den energibesparing som görs är avkastningen på investeringen omedelbar. Redan efter ett år är besparingen mellan 10 och 40 procent. År två kan den siffran öka genom att arbeta med alla möjligheter som Ecopilot® Analys erbjuder. Med lägre energikostnader förbättras driftnettot samtidigt som fastighetsvärdet ökar. Du gör en bra investering både på kort och lång sikt.

Resultat med Ecopilot®

Exakt hur stor kostnadsbesparingen blir beror bland annat på
byggnadens storlek, beskaffenhet och användningsområde.
Här är några riktmärken:
Flerbostadshus: 10–15 %
Kontor, sjukhus och skolor: 20–30 %
Handelsfastigheter: 20–40 %

Beräkna energibesparingen i din fastighet här

Behagligare inomhusklimat

Efter en installation av Ecopilot® kommer inomhusklimatet att upplevas jämnare. Det sker genom att ventilations-, värme- och kylsystemet samordnas och styrs långsiktigt enligt ecodriving-principen. Genom sensorer regleras inomhustemperaturen inom ett ställt komfortintervall. Vi kan också installera CO2-sensorer för dig som vill ha koll på koldioxidnivåerna.

Klara EU:s miljökrav

Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. För att möta dessa krav installerar många fastighetsägare mer teknik, vilket ofta ger den omvända effekten. Med Ecopilot® får du en energigenial byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav.

Redan över 300 kunder

Idag har över 300 kunder installerat Ecopilot®. Beroende på hur deras byggnad ser ut har de sparat stora pengar, mellan 10–40 procent av energikostnaderna. Och tillsammans har de minskat koldioxidutsläppen med mer än 10 000 ton per år. Läs mer om hur några av våra kunder upplever Ecopilot®.