En investering som lönar sig direkt.

Någon har kallat Ecopilot® för en intelligent hjärna. Den sparar stora pengar, skapar bättre inomhusklimat och bidrar till att EU:s nya krav på växthusgasutsläpp kan uppfyllas. En smart lösning som fungerar på befintliga värme-, ventilations- och kylsystem. Låter det för bra för att vara sant? Det är den vanligaste reaktionen vi får från människor innan de blivit kunder.

Spara mellan 8 och 40 %

Avkastningen på investeringen är snabb. Redan efter ett år hamnar besparingen på mellan 8 och 40 procent. Redan år två kan den siffran öka med hjälp av vår driftoptimering. Genom lägre energikostnader förbättras också direktavkastningen vilket innebär ökat fastighetsvärde. Du gör alltså en bra investering både på kort och lång sikt.

Exempel på spareffekt

Exakt hur stor besparingen blir beror bland annat på byggnadens storlek, beskaffenhet och användningsområde. Här är några riktmärken: Bostadshus 8–15 %
Vanliga fastigheter, till exempel kontor och skolor 20–30 %
Större fastigheter, till exempel köpcentrum och sjukhus 20–40 %

Behagligare inomhusklimat

En annan fördel är att inomhusklimatet blir jämnare. Det sker genom att värme-, ventilations- och kylsystemet driftoptimeras. I praktiken innebär det att det aldrig blir riktigt kallt eller för varmt. En viktig parameter för människors trivsel, hälsa och effektivitet. Dessutom sänks ljudnivån eftersom ventilationssystemet sällan behöver gå för högtryck.

Klara EU:s nya miljökrav

Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Nu skärper EU reglerna. Till 2020 ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent. För att möta dessa krav går många i fällan och installerar teknik som ger den omvända effekten. Energiförbrukningen ökar. Med Ecopilot® får du en energigenial byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s strängare krav.