Resan har börjat.

Vår affärsidé bygger på ett helt nytt sätt att tänka runt värme, kyla och ventilation, vi kallar det energigenial fastighetsautomation.

En idé utvecklas

Allt började 2001 när några branschkollegor bestämde sig för att starta Kabona. Med sin mångåriga erfarenhet och kompetens inom värme, kyla och ventilation hade de en idé de ville testa och utveckla. Idag har den idén utvecklats till något mycket större, det vi kallar energigenial fastighetsautomation. En teknik som kombinerar ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade energikostnader och mindre miljöpåverkan.

Korta beslutsvägar

Trots att företaget har växt kraftigt under åren har beslutsvägarna förblivit korta. Det har medfört en flexibilitet som starkt bidragit till företagets utveckling. Idéer och produktförbättringar, både från medarbetare och kunder, har snabbt nått fram till rätt personer. Vår produktutveckling kan därför bäst beskrivas som en öppen och ständigt pågående process med många involverade.

”Kan vi erbjuda en affärsidé som minskar energikostnaderna och samtidigt bidrar till att de nya miljödirektiven uppfylls ser framtiden ljus ut.”

Internationella möjligheter

Sedan starten har vi varit i en expansiv fas. Hittills har vårt fokus varit på den svenska marknaden, så kommer det även att vara i framtiden. Samtidigt ser vi stora möjligheter internationellt. Vi vet att det finns en efterfrågan på vår spetsteknik i tider då faktorer som ekonomi och miljö är tätt sammanflätade. Kan vi då erbjuda en affärsidé som minskar kostnaderna och samtidigt uppfyller nya de miljödirektiven ser framtiden ljus ut.

Sammanfattning av de första åren

2001: Kabona grundas. WDC 1.0 introduceras.
2005: Mybis introduceras.
2008: Ecopilot introduceras.
2009: Energi- och klimatavtal introduceras.
2011: Begreppet ”Energigenial fastighetsautomation” lanseras. Ecopilot Analys introduceras.
2012: Kabona förvärvas av Investment AB Latour Industries. Ecopilot Effekt introduceras.
2015: Ecopilot Pris, Effektlarm och Energilarm introduceras.
2016: Kabona och Ecopilot delas upp i två separata bolag.
2018: Nordomatic förvärvar Kabona

2018: Nordomatic förvärvar Kabona

I mars 2018 meddelas att Nordomatic är överens med Latour Industries om förvärv av samtliga aktier i Kabona AB. Den gemensamma koncernen kommer att omsätta c:a 800 Mkr, varav c:a 550 Mkr i Sverige, vilket gör Nordomatic till Skandinaviens största specialist inom fastighetsautomation och smart buildings.