En stark och långsiktig ägare

I en tid då möjligheter till expansion aldrig har varit större känns det bra att ha en stark och långsiktig ägare, Investment AB Latour. Det ger oss stor potential att växa på nya marknader.

De bästa förutsättningarna

Med en stark ägare ökar våra möjligheter att växa på befintliga marknader, men också på nya, hittills outforskade. Med Latours tydliga inriktning på långsiktigt ägande skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för att ta Kabona in i framtiden. Företaget drivs idag som en självständig enhet med kontinuitet i ledningsteamet och fokus på långsiktig expansiv utveckling.

”Det känns tryggt med en ägare som har en långsiktig agenda och kraft att investera i expansion.”

Investment AB Latour

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med ett marknadsvärde på cirka 40 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Latours affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare som investerar med långsiktighet som ledstjärna i sunda företag med egna produkter, stor internationaliseringspotential och därmed goda framtidsutsikter.