Knutpunkten som samordnar och ger överblick.

Upptäck alla fördelar med Mybis®. En webbaserad knutpunkt som, oavsett leverantör, ger maximal nytta av redan gjorda investeringar.

Skapar tillgänglighet

Fördelen med Mybis® är att den samordnar och ger överblick över dina fastigheter. Via Mybis® skapas en gemensam inloggningssida och en övergripande larmhantering för samtliga av Kabona anslutna fastigheter. På så sätt underlättas också drift och tillgänglighet. Vår grundidé är att du ska få, oavsett leverantör, maximal nytta av redan gjorda investeringar. Mybis® är dessutom helt licensfri.

Ersätter äldre systemlösningar

Se Mybis® som en teknisk plattform som ersätter traditionella, äldre systemlösningar som Scada och DHC. Väl anslutna till Mybis® samlar vi alla anläggningar och kan koppla ihop dem med larmserver, energiuppföljningssystem och andra webbaserade fastighetssystem. Mybis® tillsammans med larm- och rapportsystem gör att du slipper installera och underhålla en DHC. Allt för att ge fastighetsägaren framtida frihet.

”Mybis® samordnar och ger överblick över dina fastigheter. Dessutom underlättas drift och tillgänglighet.”

Framtidsanpassat system

Förutom styr- & övervakningssystem kan brandlarm, elsystem, passage och säkerhet, hissar med mera anslutas till Mybis®. Enda kravet är att det finns ett webbinterface till det levererade systemet. Detta säkerställer möjligheten att handla upp framtida installationer i konkurrens. Systemet gör att det blir oerhört enkelt att följa med i den framtida utvecklingen av fastighetsautomation.

Fördelar som gör skillnad

· Alla fastigheter på ett och samma ställe.
· Gemensam inloggning och larmlista för samtliga byggnader.
· Förbättrad översikt.
· Enklare drift och förbättrat länksystem.
· Helt licensfritt och med obegränsat antal användare.
· Länk till energiuppföljningssystem.
· Koppla samman Mybis® med er hemsida.
· Snabbt system och mer tilltalande design.