Kundcase – så har andra gjort

Varje dag arbetar Kabona för att minska både energikostnader och miljöpåverkan - samtidigt som våra lösningar bidrar till ett bättre inomhusklimat. För oss som för andra gäller det på samma gång att vi bara är så bra som den nytta vi tillför våra kunder. Här har vi därför samlat några exempel på uppdrag som vi hoppas kan inspirera fler verksamheter. Och vill du prata direkt med någon av våra kunder eller göra ett studiebesök är du förstås välkommen att höra av dig.

Snabb återbetalning när Skandia Fastigheter satsar på energieffektivisering

Som fastighetsbolag och som dotterbolag till Skandia är hållbarhet högt upp på agendan för Skandia Fastigheter. Företagets grundtanke är tydlig: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Läs hela kundcaset

Chalmersfastigheter toppar arbetet med energieffektivisering

Chalmersfastigheter arbetar med det uttalade målet att vara en föregångare inom utveckling, byggande och förvaltning av en hållbar framtid. Som Chalmers eget fastighetsbolag är man också en form av labb-bänk där de egna fastigheterna används för att testa teknik som kan bidra i arbetet med att energieffektivisera. Läs hela kundcaset

Huge hittar obalanser och förbättrar inomhusklimatet

“Ecopilot är ett väldigt effektivt verktyg i en driftteknikers vardag” Huge Fastigheter är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. I den rollen vill man ligga i framkant när det gäller miljöfrågor och energieffektivisering. Som en del av ett löpande förbättringsarbete valde Huge att sommaren 2015 installera Ecopilot i Västergården - ett äldreboende med relativt hög energiförbrukning och hyresgäster som ställer krav på inomhusklimatet. Läs hela kundcaset

Trollängen Bostad vill vara bäst - också på miljöarbete

Trollängen Bostad arbetar med visionen att vara ett av de bästa bostadsbolagen i Sverige. Med bäst avses de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och sist men inte minst, ett miljöarbete som främjar en hållbar utveckling på bästa sätt. Som en viktig del i miljöarbetet har Trollängen Bostad valt att installera Kabonas Ecopilot i samtliga nya bostadsfastigheter. Det har på kort tid gett en energibesparing på 20-25 procent (fjärrvärme). Läs hela kundcaset

AxFast får bättre kontroll och betydligt lägre energiförbrukning

För fastighetsbolaget AxFast är resurssparande och energieffektiva lösningar högt på agendan. Som en del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt fastighetsägande valde AxFast att under hösten 2015 införa Ecopilot i fastigheten Sporren 16. Resultaten har varit tydliga samtidigt som hyresgästerna inte märkt av införandet annat än i positiv mening. Läs hela kundcaset

KAB sparar energi både i nya och gamla fastigheter

När fastighetsföretaget KAB Fastigheter för dryga tio år sedan sökte en samarbetspartner som kunde erbjuda engagemang, närhet och ett smart system för energieffektivisering föll valet på Kabona. I dag finns Ecopilot i nio av KAB:s fastigheter, nya såväl som gamla. Det långsiktiga och nära samarbetet har gett fastighetsbolaget bättre kontroll och lägre energiförbrukning samtidigt som hyresgästerna fått ett bättre inomhusklimat. Läs hela kundcaset